กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล