กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบสแกนวัตถุเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงสำหรับพื้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF