กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นและการวิจัยอนาคตเพื่อการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF