กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยที่มีต่อเสถียรภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์แตกต่างกัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF