กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเป็นสารเคลือบบริโภคได้เพื่อลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF