กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมและอัตราส่วนของสารละลายด่างต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF