กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถเทได้ สมบัติทางกล และการต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ผสมวัสดุสามประสาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF