กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังและความคงทนของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์สำหรับบล็อกประสานไม่รับน้ำหนัก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF