กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสั่นอิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF