กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายแบบพลวัตด้วยความถี่เรโซแนนซ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF