กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งยางแผ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF