กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบท่อใต้ดินเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF