กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความสามารถของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการรู้จำกิจกรรมมนุษย์และการพัฒนาขาเทียมที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF