กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความถูกต้องในการแทนค่าข้อมูลสูญหายในการจำแนกประเภทกรณีข้อมูลสองกลุ่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล