กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวควบคุมแบบรบกวนและสังเกตที่ถูกปรับโดยอาศัยหลักการติดตามจุดที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด: แบบจำลอง ชุดทดลองและวิเคราะห์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล