กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล