กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงภายใต้ข้อมูลจากกระบวนการทำใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF