กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเข้ากันได้เชิงความร้อนระหว่างเซรามิกวีเนียร์และโครงเซรามิกชนิดความแข็งสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF