กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบระบุตำแหน่งและควบคุมเสถียรภาพของหุ่นยนต์บังคับใต้น้ำแบบสี่องศาอิสระ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF