กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มตัวอย่างศึกษาสำหรับโรงสีข้าว โรงแรม และโรงน้ำแข็ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF