กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล