กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อนำไปใช้กับการจำลองของกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล