กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF