กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล