Return to Article Details การเชื่อมเสียดทานแบบกวนอะลูมิเนียมผสม AA 7075-T651 โดยใช้อุปกรณ์การเชื่อมเสียดทานแบบกวนแบบหัวกวนคู่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy