[1]
ศิริลักษณ์ ศ., ดุลย์ ล., และ สิทธิสาร ว., “การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 15–27, ก.ย. 2022.