[1]
สังข์ประเสริฐ น. ., หนูฤทธิ ณ. ., และ รุณปักษ์ ช. ., “การพัฒนาสื่อประสมบรรยายการทำงานของโปรแกรมภาษาซี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 41–52, ธ.ค. 2021.