[1]
น้อยมิ่ง ส., หอมจะบก ว., และ ธรรมโชติ ณ. ., “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะลึกผิวแข็ง ด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบแข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาหินปูนในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 67–80, ธ.ค. 2021.