[1]
เติมกล้า เ., บุญศรี ประทัยเทพ ว. ., และ บุญน้อย ช., “เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 109–120, มิ.ย. 2021.