[1]
สุขแก้วอ. และ บุญรอดว., “การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 49-60, ก.ย. 2019.