[1]
พรหมเงิน น. จ., “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 15–28, มิ.ย. 2021.