[1]
วีรานุกูล ป., ชูสิทธิ์ ผ., ดีปัญญา ว., และ สุวีโร ก., “การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 13–24, มิ.ย. 2018.