เติมกล้า เ.; บุญศรี ประทัยเทพ ว. .; บุญน้อย ช. เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 11, n. 1, p. 109–120, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/235594. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.