วีรานุกูล ป.; ชูสิทธิ์ ผ.; ดีปัญญา ว.; สุวีโร ก. การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 13–24, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131268. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.