(1)
ดอนจันดา ส.; ภูนิคม ค. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 3, 52-60.