(1)
เอกบูรณะวัฒน์ เ. การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร. J of Ind. Tech. UBRU 2023, 13, 27-40.