(1)
ศิริลักษณ์ ศ.; ดุลย์ ล.; สิทธิสาร ว. การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์. J of Ind. Tech. UBRU 2022, 12, 15-27.