(1)
กุจะพันธ์ พ.; อัมพุช จ. การประเมินคุณภาพน้ำในห้วยตองแวด หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 93-106.