(1)
น้อยมิ่ง ส.; หอมจะบก ว.; ธรรมโชติ ณ. . การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะลึกผิวแข็ง ด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบแข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาหินปูนในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 67-80.