(1)
เติมกล้า เ.; บุญศรี ประทัยเทพ ว. .; บุญน้อย ช. เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 109-120.