(1)
พัชรวงศ์สิริ ม.; เถื่อนใย ณ. . ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมและรีสอร์ทโดยใช้พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสม. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 1-13.