(1)
รัชโพธิ์ธ.; ปูนอนม. การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับ ระบบผลิตน้ำร้อนแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 73-84.