(1)
สุขแก้วอ.; บุญรอดว. การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 49-60.