(1)
พรหมเงิน น. จ. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 15-28.