(1)
กลางนอก ป.; ทองคำ จ. การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองตามกฎ ในเหมืองข้อมูล. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 97-108.