(1)
วีรานุกูล ป.; ชูสิทธิ์ ผ.; ดีปัญญา ว.; สุวีโร ก. การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง. J of Ind. Tech. UBRU 2018, 8, 13-24.