[1]
นามด้วง ป. และ อัมพุช จ. 2023. Preparation of Composite Beads from Surfactant-modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 2 (ก.ย. 2023), 97–110.