[1]
เอกบูรณะวัฒน์ เ. 2023. การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 2 (ก.ย. 2023), 27–40.