[1]
ศิริลักษณ์ ศ., ดุลย์ ล. และ สิทธิสาร ว. 2022. การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12, 2 (ก.ย. 2022), 15–27.