[1]
เติมกล้า เ., บุญศรี ประทัยเทพ ว. และ บุญน้อย ช. 2021. เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 1 (มิ.ย. 2021), 109–120.