[1]
สุขแก้วอ. และ บุญรอดว. 2019. การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 2 (ก.ย. 2019), 49-60.